Beeld een-twee

een-twee is een in Brussel gevestigd kunstenaarsduo bestaande uit Gustave Demoen (beeldend kunstenaar) en Janes Zeghers (performance kunstenaar). Ze leerden elkaar kennen in de kunst hogeschool en bleken over een gedeeld artistiek vocabularium te beschikken. Na de oprichting van a e i o u (vroeger bekend als de zwarte zusters), bevonden ze zich plots in de kern van een collectief. Daar leerden ze elkaar (heel) goed kennen terwijl ze de rest van de groep op sleeptouw namen in het verwezenlijken van een hele resem uiteenlopende kunstwerken en concerten. Hun gedeelde praktijk omspant verschillende artistieke media maar ook het organiseren an sich zien ze als een kunstpraktijk. Wat ze maken houdt daardoor altijd groot contact met de context rondom het werk. Werk van een-twee houdt het midden tussen performatieve sculpturen of sculpturale momenten. Het zijn steeds pogingen om met frisse blik naar een ingewikkelde werkelijkheid te kijken.

een-twee

illes Hellemans, Skimming Stones (after twenty degrees), 2020. Video-still from video (12:37). Skimming Stones (after twenty degrees) explores methods of preservation and resistance to standardization in relation to the architecture of Simone & Lucien Kroll. Filmed by: Marjolein Guldentops Common Gilles Hellemans

Gilles Hellemans (1996, Lier, BE) woont en werkt in Brussel. Via site-specifieke observaties en wandelingen flirt hij met architectuur, openbare ruimte en objecten van verlangen. Hij eigent zich elementen toe met behulp van DIY architecturale modellen, kostuums, fotografie en taal. Dit resulteert onder meer in installaties, schilderijen, performances, publicaties, videowerken en pedagogie. Het werk tast de kloof af tussen een persoonlijke visuele aantrekkingskracht tot deze ruimtes en objecten en de vervreemding die ze impliceren en afdwingen. Deze uitgebeelde disconnectie is komisch en anticlimactisch- door de misinterpretatie, overdaad en queering ervan.

Op Bizet Bizar installeert Hellemans een reeks sculpturen gebaseerd op metro zitplaatsen. Lange blauwe buizen spelen met het lijnenspel dat eerder door Dear Pigs werd aangebracht op de parking. De kunstenaar nodigt uit om het werk mee te gebruiken. Dat kan als zitplaats, als podium voor een voordracht of om samen te eten. De invulling mag iedereen mee bepalen!

Gilles Hellemans

F(auna)&F(lora) collectief het z.a.t.

collectief het z.a.t

zakelijke alliantie theater en andere

collectief het z.a.t is een plooibaar creatie-collectief, waar een allegaartje media (theater, performance, textielkunst, dramaturgie en theorie, beeldende kunst en documentaire) samenkomen en steevast met elkaar in dialoog treden. Gevestigd in Brussel, universeel in gedachten en vooral gezond eigenzinnig.

Het z.a.t tekent een aantal lijnen uit. Zo wilt het op zoek gaan naar de plaats van kunst in de stad. Daarnaast zoekt en blijft het z.a.t zoeken naar de meest ideale spelregels om mensen comfortabel met elkaar in verbinding te brengen. Collectief het z.a.t brengt zichzelf, het publiek, locaties en kunst an sich samen in een weefsel, waarbij er voortdurend nieuwe verbindingen mogelijk zijn. Hieruit ontstaat de dramaturgie van ieder nieuw project. De focus van het collectief ligt hierbij eerder op het proces dan op het werk zelf. Het z.a.t presenteert haar werk niet als een eindpunt, maar eerder als een nieuwe vraagstelling.

het z.a.t zijn: Julie Behaegel, Marie Peeters, Bas Van Hoeck en Julie Van Kerckhoven.

collecitef het z.a.t.

Common Lisa Matthys

Het sterke sociale engagement van Lisa Matthys uit zich in videowerken, foto's en documentaires waarin kinderen vaak de hoofdrol spelen. Zo legt ze verschillende politieke en/of sociale contexten bloot. Bottom-up praktijken, zoals workshops en ontmoetingen met jongeren en kinderen, maken deel uit van haar praktijk.

Het onderzoek naar kinderspelen levert zeer authentieke beelden op van over de hele wereld: de straten van Palestina, de uitgestrekte natuur van IJsland of de wijken van Brussel. Matthys slaagt erin haar camera deel te laten uitmaken van het spel. De kijker voelt het plezier van het spel alsof ze zelf dat kind is. Tegelijkertijd maakt ze ons bewust van de zeer verschillende omstandigheden waarin deze kinderen steeds het beste halen uit de situatie waarin ze zich bevinden en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid van het spel.

Het "Museum van Onschuld" is een doorlopend project. Het werk is een kunstinstallatie die in verschillende fasen en in samenwerking met kinderen uit de wijk tot stand komt, ondersteund door architecten, studenten, onderwijsinstellingen, arbeiders en de kunstenaar zelf. Het maakt deel uit van het onderzoek van de kunstenaar naar het spel van kinderen: de intuïtieve manier waarop kinderen creëren en bouwen, hun onschuld, staat in contrast met de rationele ideeën van architecten en het politieke prestige dat de meeste musea willen uitstralen. Matthys wil de positie van een museum en van kunst in het algemeen in vraag stellen. Ze wil het publiek uitnodigen om na te denken over de toekomst van een museum, hoe een instelling zich kan verbinden met het dagelijkse leven in het algemeen en hoe het zich kan opstellen tegenover de buurt en de stad zelf.

Lisa Matthys

Beeld Haring Books

Haring Books werd in 2022 opgericht door Sarah Michielsen, bibliothecaresse, kunstenares en boekenverzamelaar, om een podium te bieden aan avontuurlijke boeken en ander drukwerk.

Haring Books is een onafhankelijk platform voor boek(druk)kunst gevestigd in Brussel. Haring Books wil een podium bieden aan hedendaagse experimenten die de boekvorm op verschillende manieren verkennen.

Haring Books wil op Bizet Bizar werken aan een BIZET BIZAR BOOK, een poëtische publicatie waarbij het project benaderd wordt vanuit het idee van een cyclus. De tijdspanne waarbinnen de plek in gebruik wordt genomen leent zich ertoe om het verloop van de tijd vast te leggen en te exploreren.

Voor het BIZET BIZAR BOOK maakt Sarah Michielsen een fotografisch portret van Bizet Bizar. Op regelmatige tijdstippen bezoekt zij de site, zowel tijdens activiteiten die er plaatsvinden als op momenten dat er niemand aanwezig is. De duurtijd van de tijdelijke bezetting wordt opgeroepen door in de foto’s het ritme van de seizoenen en het veranderende licht te evoceren. De foto’s documenteren het project van het begin tot het einde.

De foto’s worden in het boek afgewisseld met beelden die de resultaten zijn van
creatieve ateliers waarbij de aspecten tijd en ruimte op de site worden verkend. Het publiek, zowel kinderen als volwassenen wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze ateliers, die variëren tussen happening en creatieve exploratie.

Haring Books

Common MUS-E x Lucerna

MUS-E x 1ste leerjaar Lucerna
Een samenschilderij

Een impressie van het 20 meter lange schilderij vol kleur, expressie en letters. Fragmenten hiervan vormen de basis voor een aantal vlaggen die Bizet Bizar binnenkort zullen kleuren! Een MUS-E project met kunstenaar Jan Gordts en twee klassen uit het eerste leerjaar van Basisschool Lucerna in Anderlecht.

In samenwerking met Brede School Lucerna
Met de steun van Brussel op Vakantie

Common MUS-E x Lucernapark

MUS-E x Lucernapark
Bizet zomert

Bizet Bizar start op z’n zomers met MUS-E kunstenaar Gilles Hellemans en de kinderen van de Lucerna speelpleinwerking tijdens een driedaagse vakantiestage. Dag na dag onstaat er een proces van dingen die verschijnen en verdwijnen. Op een spelmatige en verbeeldingsrijke manier maken we samen kunst op, met en rond Bizet Bizar. Van kleurrijke krijtpizza’s en een voertuigen Bizet Bizar memoryspel tot razendsnelle vliegers en een zwevend museum!

F(auna)&F(lora) Rubus fruticosus

De tijd kruipt over de parking

De gewone braam (Rubus fruticosus) of bosbraam is een algemeen voorkomende struik uit de rozenfamilie (Rosaceae). Bramen worden vooral aangetroffen op lichtzure tot zure grond. De vruchten worden door veel vogelsoorten gegeten. Maar ook zoogdieren als de vos en de das eten de vruchten. De nectar is een belangrijke voedselbron voor bijen zoals groefbijen, metselbijen, zandbijen en zijdebijen. Sommige bijensoorten nestelen in braamstengels.

Wikipedia

Common Elastik vzw

Van maart tot juni organiseert Elastik hout en metaalbewerkingsateliers. Kom nieuwe technieken leren en dingen maken, of breng spullen mee om te repareren.

Iedereen is welkom bij de container op de parking om ons te ontmoeten, metaal- en houtbewerkingsprojecten te realiseren of voor kleine reparaties aan metalen objecten, elke dinsdag en woensdag vanaf 13u.

Elastik vzw

Common MUS-E x Veeweide

mini Bizet Bizar

Van oktober tot december werkt het eerste leerjaar van basisschool Veeweide samen met MUS-E kunstenaar Gilles Hellemans. Ze bezoeken en onderzoeken, verbeelden en creëeren, kijken en luisteren. Stapsgewijs ontstaat er een mini Bizet Bizar met een eigen kenmerkend lijnenspel geïnspireerd door de belijning op de parking. Deze denkbeeldige site wordt gevuld met verzamelde stadgeluiden, gebouwde kastelen, garages met glijbanen en racevilla’s uit karton en gedroomde vormvoertuigen.

In samenwerking met Brede School Hartje Anderlecht.